Thông tin thông báo của giảng viên

ENG330_2020S Điểm quá trình

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 24/06/2020

Sinh viên xem file đính kèm, phản hồi nếu có (Trước 10h00 ngày 25.6.2020); gửi email về địa chỉ: Chaudmce@Gmail.com

17h00 24.6.2020 Cập nhật điểm thành phần các sinh viên sau:

2321612742 2742 Nguyễn Viết Ba
24216200946 946 Trần Quốc Nam
2221624794 4794 Trần Ngọc Nhân
2321615109 5109 Nguyễn Đăng Trường
2220615524 5524 Lê Xuân Vỹ

Sinh viên kiểm tra bảng điểm đính kèm và điểm rên hệ thống Mydtu.

Tải file đính kèm: