Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch bảo vệ Đồ án Thiết kế HH đường CIE412B_2023S

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 05/07/2023

Thời gian:
13h30-17h00, ngày 18 tháng 7 năm 2023.
Địa điểm: VP khoa Xây dựng P204, K7/25 Quang Trung.

Sinh viên có mặt đúng giờ, đầy đủ hồ sơ, bản vẽ.
Lưu ý các quy định về màu sắc, tỷ lệ, phụ lục.

15h00 ngày 17/7/2023: Sinh viên có thể gặp GV để hướng dẫn bổ sung (nếu có, cần phải báo lịch cho giảng viên hướng dẫn)