Thông tin thông báo của giảng viên

ENG330_AC2021F_điểm quá trình

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 06/11/2021

Lưu ý: Sinh viên gửi phản hồi qua email duongminhchau@duytan.edu.vn trước 10h00 ngày 08/11/2021.

Giữa kỳ = (cột 8)+(cột 9);
Điểm chuyên cần tính theo tỷ lệ có mặt: 10*(15-(cột 15))/15;
Bài tập = (cột 11)+0.1* (cột 10) + 0.2*(cột 14) hoặc - 0.1*(cột 14) 

Tải file đính kèm:

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa
Truy Tìm Kho báu 2024