Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch bảo vệ Đồ án Thiết kế HH đương CIE412B_2022S

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 28/06/2022

Thời gian:

14h00 ngày 04/7/2022

Địa điểm: VPhong Khoa Xây dựng P204 Cơ sở 03 Quang Trung.

Nội dung chuẩn bị: Hoàn thiện các vấn đề chưa hoàn chỉnh của Đồ án.