Thông tin thông báo của giảng viên

CSU CIE378 SAIS_Lịch kiểm tra giữa kỳ

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 20/06/2019

Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ:

- Thời gian: 7h00 ngày 22/6/2019

- Địa điểm: Phòng 702 cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh

- Nội dung (đề thi được sử dụng tài liệu để tra cứu các thông số tính toán):

+ Nắm được cách xác định các đặc trưng của vật liệu thép theo AISC

+ Tổ hợp tải trọng theo LRFD và ASD

+ Tính toán kiểm tra được cấu kiện chịu kéo (Tension Members)

+ Tính toán kiểm tra được cấu kiện chịu nén đúng tâm (Compression Members)

+ Tính toán kiểm tra được cấu kiện chịu uốn (Beam)