Sinh viên xây dựng Duy Tân

Vấn đề sử dụng chỉ trong việc làm mô hình Cầu trong cuộc thi " Xây Cầu Ô Thước"

  • Đăng bởi: Administrator
  • Sinh viên
  • 18/12/2015

Đối với mô hình cây cầu các bạn có thể dùng chỉ với mục đích là buộc liên kết các thanh và cũng có thể dùng chỉ để căng trước kết cấu tăng cường khả năng chịu lực mong các bạn phát huy tối đa khả năng chịu tải sao cho khối lượng kết cấu là bé nhất.