Sinh viên xây dựng Duy Tân

CIE429B_Lịch bảo vệ đồ án môn học Kết cấu nhà thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 12/06/2019

Thông báo Kế hoạch bảo vệ đồ án môn học Kết cấu nhà thép, khối lớp CIE429B ban đêm học kỳ II giai đoạn 2, cụ thể

- Thời gian: 10h15 thứ 6 ngày 14/6/2019 (tập trung), 10h30 bảo vệ

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Xây dựng (tập trung bên ngoài VP Khoa đợi GVHD)

- Nội dung: Bảo vệ đồ án theo các nội dung đã được thông báo trên lớp

Mọi thông tịn chi tiết Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn qua Email hoặc điện thoại.