Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

Ứng xử của khung phẳng bê tông cốt thép khi xét đến biến dạng lớn

  • Đăng bởi: phamphuanhhuy
  • Nghiên cứu khoa học
  • 17/11/2016

Bài viết trình bày một số nội dung nghiên cứu về ứng xử của khung bê tông cốt thép (BTCT) khi xét đến biến dạng lớn (nội dung bài viết trình bày bằng tiếng Anh). Các nội dung trình bày cụ thể:

1. Tóm tắt các khái niệm cơ bản về sự sụp đổ dây chuyền khung nhà BTCT, các phương pháp tiếp cận.

2. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm khung bê tông cốt thép khi xét đến biến dạng lớn

3. Các hướng nghiên cứu về mặt lý thuyết

Tải file đính kèm: