Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC THÔNG SỐ BƠM CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG THEO THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG PHỤ GIA SIÊU DẺO

  • Đăng bởi: vuvannhan
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/09/2018

Vận chuyển và đổ bê tông bằng phương pháp bơm được sử dụng phổ biến hiện nay, đặc biệt là những công trình có khối lượng bê tông lớn hay các công trình có chiều cao lớn. Tuy nhiên, khi bơm bê tông thường xảy ra hiện tượng tắc nghẽn ống bơm. Theo [18] thì có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng tắc nghẽn khi bơm, trong đó có nguyên nhân liên quan đến việc thiết kế thành phần cấp phối bê tông không hợp lý dẫn đến trong quá trình bơm, vữa bê tông bị mất nước bôi trơn giữa thỏi bê tông và thành ống bơm, lớp nước thoát khỏi hỗn hợp bê tông và xuất hiện sự cố tắc ống. Do vậy, việc thiết kế cấp phối bê tông không chỉ đảm bảo hỗn hợp phải thỏa mãn điều kiện khi đóng rắn bê tông phải đạt được cường độ theo yêu cầu mà còn phải đảm bảo về các tính chất thi công của hỗn hợp bê tông. Yêu cầu này là rất quan trọng khi khoảng cách bơm bê tông xa và cao.
Nhận thấy được điều này, tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu về tính ma sát của vữa bê tông (N. Thế Dương và cộng sự - 2012; Đ.V. Thảo Quyên và cộng sự - 2013; V. Văn Nhân và N. Thế Dương – 2016, 2017), các nghiên cứu này đã chỉ ra được có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính ma sát của vữa bê tông đó là thành phần cấp phối, hàm lượng phụ gia siêu dẻo, thời gian lưu vữa bê tông,… Tuy nhiên những nghiên cứu này chỉ nghiên cứu đối với vữa bê tông sử dụng phụ gia siêu dẻo ngay thời điểm trộn bê tông, chưa đề cập đến việc sử dụng phụ gia siêu dẻo tại nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình lưu vữa bê tông.

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:
1. Khảo sát các thông số bơm của vữa bê tông theo thời điểm sử dụng phụ gia siêu dẻo.
2. Xác định hàm lượng sử dụng phụ gia siêu dẻo tại từng thời điểm để vữa bê tông có các thông số bơm tốt nhất
Do khuôn khổ của nội dung đề tài nghiên cứu cấp trường, đối tượng nghiên cứu ở đây là bê tông có cấp độ bền B40. Sử dụng phụ gia siêu dẻo SikaPlast®-257 hàm lượng 1,0 (l/100kg xi măng); Thời gian lưu vữa bê tông là 90 phút; Thời điểm sử dụng phụ gia siêu dẻo là bắt đầu trộn và kết thúc quá trình lưu vữa bê tông.

Nội dung cụ thể của đề tài xem file đính kèm