Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

CÔNG NGHỆ GNSS VÀ LƯỚI KHỐNG CHẾ HIỆN NAY

  • Đăng bởi: duongbinhan
  • Nghiên cứu khoa học
  • 12/11/2019

Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (Global Navigation Satellite System-GNSS) đã trở thành công nghệ chủ yếu dần thay thế các công nghệ đo đạc truyền thống trong việc xây dựng lưới khống chế trắc địa. GNSS đã cung cấp các điều kiện để tạo nên những bước tiến quan trọng làm thay đổi quan niệm và dạng thức lưới khống chế tọa độ.

(Sưu tầm và tổng hợp)

Tải file đính kèm: