Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

Chương trình quản lý Cầu, Đường CT2015

  • Đăng bởi: vuvannhan
  • Nghiên cứu khoa học
  • 17/01/2017

Chương trình Sổ tay quản lý cầu đường bộ 2015 do nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng công trình giao thông Nghệ An xây dựng và phát triển.

Năm 2008,Công ty TNHH Tư vấn XDCTGT của Hội KHKT Cầu Đường Khu QLĐB IV đề xuất với lãnh đạo Khu QLĐB IV viết chương trình quản lý cầu và năm 2010 viết chương trình quản lý đường với tên gọi Sổ tay quản lý, ban đầu dựa vào kiến thức và kinh nghiệm quản lý của các cán bộ lãnh đạo Khu về hưu để lập hệ thống tiêu chí quản lý,viết chương trình sơ bộ, đưa xuống một vài Công ty trực thuộc tham khảo ý kiến. Qua ý kiến tham gia của cơ sở, nhóm tác giả thay đổi cách tiếp cận công tác quản lý không từ trên xuống mà đi từ các Hạt quản lý, lấy nội dung các sổ ghi chép của các Hạt quản lý từ đó nhóm tác giả đúc kết thành bộ tiêu chí quản lý cầu và đường.

Từ khi Khu QLĐB được chuyển thành Cục QLĐB vào cuối năm 2014, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Cục rộng hơn,tổ chức các đơn vị quản lý cũng thay đổi, không còn các đơn vị quản lý, bảo trì trực thuộc nên chương trình viết trước năm 2013 không còn phù hợp, nhóm tác giả đã bắt tay ngay vào việc phát triển, nâng cấp chương trình kịp thời giúp cơ quan quản lý có được các số liệu thống kê chính xác các hạng mục công trình trực tiếp quản lý hay đã chuyển sang đơn vị BOT. Sự ra đời của chương trình Sổ tay quản lý 2015 giúp các cán bộ lãnh đạo hay các đơn vị mới tiếp nhận công trình nắm được từ tổng thể đến chi tiết một cách đầy đủ công trình cầu đường bộ mà đơn vị quản lý.

Chi tiết tham khảo file đính kèm. Các bạn sinh viên ngành xây dựng quan tâm đến chương trình có thể liên hệ qua email nhan80kxd@gmail.com

Tải file đính kèm: