Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN HỌC THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA THEO DẠNG DỰ ÁN

  • Đăng bởi: duongbinhan
  • Nghiên cứu khoa học
  • 24/10/2017

ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY

MÔN HỌC THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA THEO DẠNG DỰ ÁN

Đổi mới giảng dạy theo dự án là cần thiết khi:

  • Nhà trường có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cho giảng dạy thực hành Trắc Địa như: máy kinh vỹ điện tử (Electronic Theodolite), máy toàn đạc điện tử (Total Station); máy đo cao thủy bình tự động (Automatic Level),...
  • Nhà trường có mặt bằng phù hợp khi áp dụng ngoài thực tế theo dạng dự án cụ thể, nhất là cho công tác trắc địa phục vụ thi công công trình.
  • Tạo cho sinh viên nhận thức môn học cụ thể , trực quan
  • Bám sát đề cương môn học đã được phê duyệt

Bắt đầu từ học kỳ IInăm học 2016-2017, việc áp dụng phương pháp giảng dạy môn học thực hành Trắc Địa theo dự án được bắt đầu.Hiện đang áp dụng cho các lớp Thực tập Trắc Địa học kỳ I năm học 2017-2018 và sau đó sẽ tiến hành đánh giá đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Nội dung Đổi mới giảng dạy theo dạng dự án như file đính kèm

Tải file đính kèm: