Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

Lĩnh vực Nghiên cứu

  • Đăng bởi: Administrator
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/12/2015

Ngoài công tác giảng dạy, công tác NCKH của Khoa Xây dựng được tích cực thực hiện nhằm xuất bản các bài báo trong các tạp chí Quốc tế có chỉ số IF, các tạp chí ngành trong nước và tạp chí Khoa học Công Nghệ Đại học Duy Tân.

Các lĩnh vực nghiên cứu và triển khai ứng dụng gồm:

1. LĨNH VỰC TƯ VẤN, THIẾT KẾ

- Tư vấn Thiết kế Kết cấu Công trình nói chung: Kết cấu Bê tông Cốt thép, Kết cấu Bê tông Ứng lực trước, Kết cấu thép, Kết cấu liên hợp.

- Tư vấn Thiết kế các bài toán Địa Kỹ thuật Công trình: Công trình tường chắn, gia cố nền đất yếu.

- Kiểm định và kiểm tra công trình, máy móc, sửa chữa, gia cố kết cấu, công trình.

- Theo dõi và Trắc đạc Công trình bằng hệ thống GPS, Toàn đạc điện tử.

- Thí nghiệm Kiểm định Vật liệu, Xác định các tính chất của Vật liệu (bê tông, thép, đất).

- Lập dự án và dự toán Công trình Xây dựng, Giao thông.

 

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

- Cơ học Vật liệu và Công trình: Nghiên cứu đa cấp độ (Multi Scale), Đồng nhất hóa (Homogenisation), Composite, Vật liệu thông minh (smart material). Bài toán tham số mờ.

- Các bài toán đặc biệt trong công trình: động đất, cháy nổ, phá hoại do mỏi, điều khiển dao động.

- Viết phần mềm và code tính toán các bài toán Cơ học và Xây dựng.

- Vật liệu bê tông: Cấp phối, tính chất lưu biến, tính chất ma sát của bê tông phục vụ thi công.