Thông tin thông báo của giảng viên

Thông báo liên hệ nhận Đồ án Tốt nghiệp khóa D23

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 04/10/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến SV D23XDDB về việc nhận nhiệm vụ ĐATN

Các sinh viên dưới đây liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ.

MSSV

Họ và

Tên

GVHD

 

23276112618

Nguyễn Duy

Hiếu

ThS LÊ CAO

VINH

23276112619

Ngô Bảo

Hòa

ThS NGUYỄN QUỐC

LÂM

23276112620

Lê Viết

Hoàng

ThS PHẠM QUANG

NHẬT

23276112623

Đỗ Phú

Thuận

ThS PHẠM VIẾT

HIẾU

23276112625

Phạm Đức

Vinh

ThS ĐẶNG HỒNG

LONG

23276112626

Nguyễn Ngọc

Vinh

ThS PHAN THANH

HẢI

23276112624

Nguyễn Duy

Toàn

ThS TRẦN THANH

VIỆT