Thông tin thông báo của giảng viên

Nhập thông tin lớp CIE248AC(HK1 19-20)

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 08/10/2019

Các SV click vào link dưới đây để nhập thông tin đến 19h15 ngày 8/10/19

LINK

hoặc : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WEOJ7neBOole5E4aDEBEYB33Df6_ylDzoik2wavBEPA/edit?usp=sharing