Thông tin thông báo của giảng viên

Lớp CIE 432 AIS: Lịch bảo vệ đồ án môn học Kỹ thuật Lắp ghép công trình DD& CN

  • Đăng bởi: danghonglong
  • Thông báo chung
  • 08/10/2019

- Lịch bảo vệ đồ án môn học Kỹ thuật Lắp ghép công trình DD& CN lớp CIE 432 AIS bắt đầu từ lúc 7h30 ngày 12/10/2019 (Thứ 7) tại phòng 115B cơ sở Hòa Khánh Nam.

- Sinh viên hoàn thành học phí theo đúng uy định, mang theo biên lai HP (nếu có);

- Những trường hợp trùng lịch bảo vệ đồ án với lịch thi, SV liên lạc với GVHD (Thầy Long) theo số đt 0913285169 trước thời điểm bảo vệ để được xem xét.