Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch bảo vệ đồ án KTTC BT toàn khối CIE-486B; đồ án TCTC CT DD&CN CIE-434B,D,F

  • Đăng bởi: phanthanhhai
  • Thông báo chung
  • 03/07/2020

- Đồ án KTTC BT toàn khối.
+ Tối thứ 2, lúc 17h45, K7/25 Quang Trung, VP khoa Xây dựng.
- Đồ án TCTC CT DD&CN
+ Sáng thứ 3, Lớp CIE-434B, lúc 7h15, K7/25 Quang Trung, tìm phòng (dự kiến tầng 8).
+ Chiều thứ 3, Lớp CIE-434F, lúc 7h15, K7/25 Quang Trung, tìm phòng (dự kiến tầng 8).
+ Sáng thứ 4, Lớp CIE-434D, lúc 7h15, K7/25 Quang Trung, tìm phòng (dự kiến tầng 8).
lưu ý: nếu cấn lịch thi có thể bảo xin bảo vệ lớp khác