Thông tin thông báo của giảng viên

Kế hoạch bảo vệ thực tập tốt nghiệp và Kiểm tra tiến Độ ĐATN 60% K21XDC

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 26/10/2019

Kế hoạch bảo vệ thực tập tốt nghiệp và Kiểm tra tiến Độ ĐATN 60% K21XDC

1. Bảo vệ thực tập TN:

13h00-15h00 thứ 3, 29/10/2019; tại P106B CS Hòa Khánh Nam

Sinh viên chuẩn bị (BẢN IN): 1 tập báo cáo cho 1 nhóm/đơn vị thực tập; 01 slide; hồ sơ dự án /công trình thực tập.

Bản nhận xét của đơn vị thực tập; Bản nhận xét của GVHD.

2. Kiểm tra tiến độ ĐATN:

16h00-17h30 Thứ 6 ngày 01/11/2019; tại tại P106B CS Hòa Khánh Nam.

Thuyết minh + phụ lục trình bày đúng quy định của khoa XD; phù hợp với tiến độ yêu cầu.

Phiếu giao nhiệm vụ ĐATN có chữ ký của GV HD.

Bản vẽ (đúng quy định về khung tên, khổ giấy): có chữ kí của giảng viên HD.

 

Đề nghị sinh viên chuẩn bị đầy đủ các nội dung trên.