Thông tin thông báo của giảng viên

K22XDC Lịch Bảo vệ Thực tập TN và Kiểm tra tiến độ ĐATN 80%

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 05/12/2020

Thời gian: 8h00 thứ 3, ngày 8.12.2020

Địa điểm: P106B Hoà Khánh Nam

Yêu cầu: 

Thực tập TN:

Các nhóm (một đơn vị thực tập) chuẩn bị Slide báo cáo.

Mỗi nhóm báo cáo 10 phút + 15 phút hỏi đáp.

In báo cáo Thực tập 2 bộ. Có nhận xét thực tập của GVHD và Đơn vị thực tập.

Báo cáo trình bày theo đúng mẫu yêu cầu.

Đồ án Tốt nghiệp: in thuyết minh, bản vẽ 80% tiến độ yêu cầu.

Chú ý: GV được phân công kiểm tra đánh giá KHÔNG ĐẠT sinh viên sẽ không được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đồ án TN.