Thông tin thông báo của giảng viên

Đăng kí hoạt động Tốt nghiệp K21XDC tháng 8.2019

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 01/07/2019

Sinh viên truy cập đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_OpWY_78scwhL3vsyFoZD3TpiqXFTk0vTU8sDaC56yGiAGw/viewform

THỜI HẠN ĐĂNG KÍ: ĐẾN HẾT NGÀY 15/7/2019

Sinh viên đã thực tập Tốt nghiệp chú ý mục Địa điểm thực tập

Xem kết quả đăng kí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCvsJS5h96VK41kcUDC_CDuEnZlKqORpAt_wIyRE5vE/edit#gid=878568760