Thông tin thông báo của giảng viên

CIE429ACE-Kế hoạch bảo vệ đồ án môn học KC nhà thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 29/01/2021

Lịch bảo vệ đồ án môn học kết cấu nhà thép:
1. Lớp CIE429C: 7h30-10h30 ngày 30/1/2021 - tại phòng 115 khu B - HKN;
2. Lớp CIE429E: 7h15-8h45 ngày 31/1/2021 - tại phòng 115 khu B - HKN;
3. Lớp CIE429A: 8h45-11h45 ngày 31/1/2021 - tại phòng 115 khu B - HKN.
Các nội dung bảo vệ theo hướng dẫn đã nêu trên.
Trường hợp SV cấn lịch thi - thông báo với GV trên group ZALO của mỗi lớp trước 21h00 ngày 29/1/2021 để được sắp xếp và điều chỉnh.