Thông tin thông báo của giảng viên

CIE428A_Kết quả học tập môn Kết cấu nhà thép HK1

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 06/11/2019

Kết quả học tập môn Kết cấu nhà thép khối lớp CIE428A, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

Sinh viên kiểm tra kết quả học tập của mình và phản hồi với Giảng viên thông qua gọi điện, nhắn tin hoặc Email trước 17h00 ngày 6/11/2019. Sau thời gian nêu trên, bảng điểm sẽ bị khóa và Sinh viên chịu mọi trách nhiệm về các sai sót hoặc nhầm lẫn nếu có.

Sinh viên ghi rõ các thông tin:

- Họ và tên:

- MSSV:

- Ngày sinh:

- Nội dung phản hồi:

- Lý do phản hồi:

Các thắc mắc khác (nếu có) liên hệ bằng điện thoại hoặc gặp Giảng viên tại Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân

Tải file đính kèm: