Thông tin thông báo của giảng viên

CIE378AC_Lịch nộp BTVN Kết cấu thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 10/09/2019

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ

Hiện nay, GVHD đã cho đầy đủ các thông tin và các hướng dẫn cần thiết để sinh viên có thể hoàn thiện bài tập về nhà môn kết cấu thép. Sinh viên theo dõi một số yêu cầu và kế hoạch nộp bài tập về nhà đối với các khối lớp như sau:

  1. Về thời gian và địa điểm nộp BTVN:

          - Lớp CIE378C nộp lúc 12h55 đến 13h05 ngày 13/9/2019 tại phòng 404 cơ sở Hòa Khánh Nam.

- Lớp CIE378A nộp lúc 15h10 đến 15h20 ngày 13/9/2019 tại phòng 404 cơ sở Hòa Khánh Nam.

  1. Yêu cầu về nội dung thực hiện hoàn chỉnh khi nộp:

          - Bài làm được viết tay trên khổ giấy A4 có kẻ ngang, tất cả hình vẽ phải vẽ bằng bút mực hoặc bút chì thể hiện đầy đủ các thông tin tính toán, thiết kế.

          - Có đầy đủ Sơ đồ tính; sơ đồ truyền tải trọng, biểu độ nội lực các trường hợp (khi chưa kể đến trọng lượng bản thân và khi đã kể đến trọng lượng bản thân); hình thức và kích thước tiết diện đã thiết kế, các thông số liên quan. Chi tiết các mối nối – mối liên kết và các mặt cắt để làm rõ các nội dung.

          - Sinh viên đóng tập bằng giấy bìa (có in ấn hoặc viết đầy đủ thông tin sinh viên, thông tin giảng viên) có băng keo dán gáy ngay ngắn và sạch sẽ (KHÔNG  dùng bìa gương). Trình tự trong nội dung sau tờ bìa: Nhiệm vụ BTVN (ghi rõ các thông tin được cho trong bảng số liệu) – Danh sách phân công số liệu BTVN (bôi đậm tên mình trong tờ danh sách) – Nội dung thực hiện – Bảng biêu hoặc hình ảnh minh họa (nếu có). Tuyệt đối trong bài nộp không để phần giấy trắng dư lại phía sau.