Thông tin thông báo của giảng viên

CIE378AC_Bảng điểm thành phần Kết cấu thép HKI

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 07/11/2019

Sinh viên khối lớp CIE378A, CIE378C theo dõi bảng điểm thành phần, gồm: Điểm chuyên cần (được tính theo số lượng các buổi đi học + tinh thần và thái độ học tập trên lớp), điểm Bài tập về nhà (là tổng hợp các nội dung của các bài tập về nhà đã nộp, tiểu luận và một phần của các bài kiểm tra trên lớp), điểm kiểm tra giữa kỳ (là điểm bài thi giữa kỳ trên lớp kết hợp với thành tích học tập + bài kiểm tra để cộng điểm ưu tiên cho một số trường hợp).

Sinh viên theo dõi bảng điểm và phản hồi cho giảng viên (nếu có) bằng Điện thoại hoặc Email trước 8h00 ngày 8/11/2019. Sau thời điểm nêu trên xem như sinh viên đã chấp thuận và không có bất kỳ ý kiến gì để được công nhận bảng điểm cuối cùng.

Chúc các bạn có 1 giai đoạn 2 thuộc học kỳ I năm học 2019 - 2020 học tập tốt và dành được nhiều kết quả cao hơn nữa trong suốt thời gian học tập.