Tài liệu học tập

Lớp FIN441BD (2020-2021) - Tài liệu môn Dự toán xây dựng

  • Đăng bởi: nguyenthibichthuy
  • Sinh viên
  • 05/05/2021

1. Slide bài giảng chương 1, 2

2. Hồ sơ thiết kế trạm y tế

3. Tra cứu định mức dự toán

4. Mẫu bảng đo bóc khối lượng