Tài liệu học tập

Bài tập về nhà ENG330 2022F lớp A,C_Phần2, 3

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 22/09/2022

Thư mục chia sẻ tài liệu của lớp học để lấy file bài tập về nhà
ENG330 Part2 HomeWork.docx
ENG330 Part3 HomeWork.docx
Lưu ý: Bài nào đã học trước buổi offline: sinh viên phải hoàn thiện và nộp vào đầu buổi học (5 phút)