Tài liệu học tập

CIE378B-BTVN môn Kết Cấu Thép-HK2

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 07/06/2021

Sinh viên tải file đính kèm về Nhiệm vụ và Số liệu Bài tập về nhà môn Kết Cấu Thép lớp CIE378B học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Sinh viên lấy số liệu theo danh sách đính kèm điền vào Nhiệm vụ và thực hiện theo các hướng dẫn trên lớp.

Nếu làm trên khổ giấy A4 có kẻ ngang thì SV sẽ chụp ảnh chuyển thành file PDF để nộp

Nếu SV làm bài trên word thì nộp luôn file WORD

Sinh viên chú ý cách lưu tên file: "CIE378B_HO VA TEN_MSSV_BTVN_KCT" Trong đó: HO VA TEN là Họ và tên sinh viên viết IN HOA không dấu; MSSV là 04 số cuối của Mã số sinh viên.

Thời gian nộp: chậm nhất là 17h00 ngày 19/06/2021

Hình thức nộp: Chuyển file lên SAKAI và chuyển qua group ZALO của lớp.