Thông tin chung

Giới thiệu phần mềm IHSDM

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Nghiên cứu khoa học
  • 14/11/2016

Đánh giá chất lượng tuyến đường phục vụ so sánh lựa chọn phương án tuyến, cũng như phát hiện các sai sót trong thiết kế là một nhiệm vụ rất cần thiết trong lập dự án thiết kế xây dựng đường. Tổng cục đường bộ liên bang Mỹ (FHWA) xây dựng bộ phần mềm hỗ trợ phân tích, dự báo tai nạn giao thông trên tuyến, IHSDM (Interactive Highway Safety Design Model), ngoài phần nội dung quan trọng về dự báo tai nạn, bộ phần mềm còn có các môdun rất hữu ích khác, có thể xem xét sự phù hợp của thiết kế với các tiêu chuẩn quy định, vẽ biểu đồ tốc độ xe đơn chiếc và tốc độ khai thác, đánh giá về các nút giao thông.v.v.

 Phần mềm có thể tải và sử dụng miễn phí tại địa chỉ: http://www.ihsdm.org.

Tải file đính kèm: