Thông tin chung

Nghiên cứu quá trình phá hủy dây chuyền của khung nhà nhiều tầng BTCT liền khối bằng phương pháp phân tích động phi tuyến

  • Đăng bởi: phamphuanhhuy
  • Nghiên cứu khoa học
  • 17/05/2017

Khi kết cấu có những tác động đặc biệt có thể dẫn đến sụp đổ dây chuyền, các hiệu ứng động đóng vai trò quan trọng, nhưng chưa được nghiên cứu chi tiết đối với khung nhà nhiều tầng. Đối tượng nghiên cứu của bài báo là hệ khung nhà nhiều tầng bằng BTCT toàn khối có cột tầng 1 bị phá hủy đột ngột, từ đó đánh giá hiệu ứng động bằng phương pháp động phi tuyến.