Các bộ môn trực thuộc khoa

Bộ môn Cầu đường

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Giới thiệu
  • 23/02/2018

I. Giới thiệu chung

 

Bộ môn Cầu đường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

 

Được thành lập từ năm 2003, đến nay Bộ môn đã góp phần đào tạo hơn 1000 kỹ sư Cầu đường đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông khu vực miền Trung, Tây nguyên cũng như trên cả nước.

 

 II. Nhân sự

 

Đội ngũ giảng viên bộ môn được đào tạo từ các đại học có uy tín trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông trong và ngoài nước. Ngoài ra, bộ môn còn nhận được sự hỗ trợ từ các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.

Nhiều cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm thực tế, đã đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong các công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công công trình xây dựng.

 

Bảng tóm tắt nhân sự Bộ môn Cầu đường

(click vào tên giảng viên để xem thông tin chi tiết)

 

Họ và Tên

Thâm niên công tác

Lĩnh vực nghiên cứu

Các môn học đảm nhận

TS Nguyễn Văn Châu

30 năm (13 năm tham gia công tác đào tạo)

Quản lí kĩ thuật tổ chức thi công công trình giao thông;

Nghiên cứu rủi ro và mức độ phức tạp của dự án.

Đồ án tốt nghiệp, Khai thác kiểm định và gia cố Cầu

TS Trần Văn Đức

14 năm

Động lực học công trình, Phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method – FEM); độ tin cậy

Thiết kế Cầu thép, Trắc địa, Kết cấu gạch đá – gỗ.

ThS Dương Minh Châu

14 năm

Giao thông đô thị, thiết kế yếu tố hình học đường và an toàn giao thông

Đường phố và giao thông đô thị, Thiết kế các yếu tố hình học đường, Cơ học đất,

ThS Vũ Văn Nhân

14 năm

Tính chất bê tông tươi; ổn định công trình nền, mặt đường

Thủy Văn, Thiết kế nền, mặt đường, Kỹ thuật và tổ chức thi công đường

ThS Nguyễn Đình Khanh

14 năm

Mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình giao thông.

Gia cường kết cấu CFRP trong công trình cầu.

Thiết kế Cầu Bêtông cốt thép, Kỹ thuật và tổ chức thi công cầu, An toàn lao động

ThS Nguyễn Đức Hoàng

14 năm

Động lực học công trình.

Thiết kế Cầu Bêtông cốt thép, Thiết kế Cầu thép

ThS Đỗ Vũ Thảo Quyên

10 năm

Nghiên cứu thực nghiệm về các tính chất cơ lý của vật liệu như chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông; Tính chất ma sát, lưu biến của bê tông tươi.

Vật liệu Xây dựng

KS Dương Bình An

32 năm (10 tham gia công tác giảng dạy)

Bản đồ Địa hình, GIS, Trắc địa Công trình.

Trắc địa.

 

 

III. Các hoạt động hợp tác doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ

 

Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trắc địa, số hóa bản đồ, quan trắc công trình xây dựng.

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm máy tính phục vụ thiết kế xây dựng công trình giao thông: SAP, Midas Civil, Nova, Topo, DPsurvey, Civil 3D, Geoslope, Plaxis.v.v.

Bài viết liên quan