Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Cầu đường

  • TS . Nguyễn Văn Châu
  • Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng Viên

 Học vị: Tiến sĩ ; năm: 2016;

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

Ngoại ngữ: Anh

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 Tốt nghiệp đại học nghành Xây dựng Cầu đường - Khoa Xây dựng Cầu đường Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tháng 7/1997. - Tốt nghiệp Thạc sĩ kỹ thuật ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Giao thông vận tải tháng 11/2004. - Tốt nghiệp Tiến sĩ kỹ thuật ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Giao thông vận tải tháng 8/2016.

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

  Các khóa đào tạo đã hoàn thành:

[1] Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (Chief Executive Officer)

[2] Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp (Professional Management Skills)

[3] Giám đốc dự án

[4] Nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh toán hợp đồng xây dựng

[5] Chứng chỉ hành nghề: Chủ nhiệm dự án, Chủ trì thiết kế các công trình giao thông Cầu đường bộ

3. CÁC XUẤT BẢN

  Các công trình đã công bố

[1] Nguyễn Văn Châu & Châu Trường Linh (2013), “Tổng quan về quản lý rủi ro - Quản lý rủi ro trong thi công Tường chắn đất có cốt sử dụng công nghệ VSL”, Hội thảo quốc gia: Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững (TISDV-2013), ISBN 978-604-82- 0019-0.

[2] Nguyễn Văn Châu & Vũ Đình Phụng (2014), “Nhận dạng các nhân tố rủi ro trong thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam”, Tạp chí Giao thông Vận tải tháng 1+2/2014, ISSN 0866 – 7012.

[3]. Nguyễn Văn Châu & Bùi Ngọc Toàn (2014), “Phân tích, đánh giá các nhân tố rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam”, Tạp chí Giao thông Vận tải tháng 6/2014, ISSN 0866 – 7012.

[4] Nguyễn Hữu Phúc, Vũ Duy Linh, Lê Hoài Long & Nguyễn Văn Châu (2015), “Dự báo thời gian thi công Cầu bằng mạng Neuron nhân tạo”, Tạp chí Xây dựng số tháng 02/2015, ISSN 0866 – 0762.

[5] Nguyễn Văn Châu & Nguyễn Quang Phúc (2015), “Xây dựng giải pháp ứng phó đối với các nhân tố rủi ro kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam bằng phương pháp Delphi”, Tạp chí giao thông vận tải số tháng 5/2015, ISSN 2354 - 0818.

[6] Nguyễn Hữu Phúc, Vũ Duy Linh, Lê Hoài Long, Nguyễn Văn Châu & Đặng Ngọc Châu (2015), “Sử dụng mạng Neuron nhân tạo dự báo thời gian thi công Cầu có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước”, Tạp chí Người Xây dựng số tháng 3+4/2015.

[7] Nguyễn Văn Châu, Bùi Ngọc Toàn & Nguyễn Quang Phúc (2015), “Đo lường mức độ rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam bằng phương pháp F-AHP”, Tạp chí giao thông vận tải số tháng 9/2015, ISSN 2354 – 0818.

 [8] Chau Ngoc Dang, Long Le-Hoai, So-Yong Kim, Chau Van Nguyen, Young-Dai Lee, and Sun-Ho Lee (2017), “Identification of risk patterns in Vietnamese road and bridge construction: contractor’s perspective”, Built Environment Project and Asset Management, 7(1), pp.59-72, ISSN 2044-124X.

[9] Long Le-Hoai, Chau Ngoc Dang and Chau Van Nguyen (2016), “Developing an empirical risk matrix for road and bridge projects in Vietnam: Contractor perspective”, The 2 nd National conference on Transport Insfrastucture with Sustainable Development (2 nd - TISDC 2016), ISBN 978-604-82-1809-6.

[10] Phạm Minh Ngọc Duyên, Ry Sopheap, Lê Hoài Long, Nguyễn Văn Châu và Đặng Ngọc Châu (2017), “Nhận dạng các nhân tố quản lý tác động đến năng suất lao động của công nhân xây dựng tại Camphuchia”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng số tháng 2 (111)/2017 - Q1 - B2016-348, ISSN 1859 - 1531.

[11] Võ Đăng Khoa, Lê Hoài Long, Nguyễn Văn Châu & Đặng ngọc Châu (2017), “Đặc điểm tính cách của Kỹ sư Xây dựng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng số tháng 2 (111)/2017 - Q1 - B2016-348, ISSN 1859 - 1531.

[12] Nguyễn Hồng Nam, Châu Trường Linh & Nguyễn Văn Châu (2017), “Nhận dạng các nhân tố rủi ro của các dự án hạ tầng giao thông trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư”,

 4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

[1] Quá trình tham gia công tác giảng dạy (giảng viên thính giảng) Đã tham gia công tác đào tạo Đại học và Sau Đại học tại Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng,

[2] Tham gia công tác đào tạo Đại học Ngành Xây dựng Cầu đường tại Khoa Xây dựng - Trường Đại học Duy Tân.

 [3] Từ tháng 7/1997 đến tháng 5/2002: nhân viên thiết kế tại Công ty CP Tư vấn XDCT giao thông 5 (TECCO 5).

[4] Từ tháng 5/2002 đến tháng 8/2004: chuyên viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch & dự án tại Tổng Công ty XDCT giao thông 5 (CIENCO 5).

[5] Từ tháng 8/2004 đến tháng 9/2005: Trưởng Phòng Kỹ thuật - Dự án tại Công ty XD&ĐT 595.

[6] Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2012: công tác tại Công ty CP XDCT 525. Các vị trí đảm nhận cụ thể như sau: - Từ tháng 9/2005 đến tháng 2/2006: Trưởng phòng Kỹ thuật - Dự án. - Từ tháng 2/2006 đến tháng 11/2006: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh. - Từ tháng 11/2006 đến tháng 8/2012: Phó Giám đốc Công ty.

[7] Từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2014: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco5 Land).

[8] Từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2016: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 519;

[9] Từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2017: Tổng Giám đốc tại Công ty CP XDCT 525.

[10] Từ tháng 6/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kcon.

[11] Một số dự án đã trực tiếp tham gia với vai trò là Quản lý cấp cao/ Giám đốc dự án/ Chỉ huy trưởng Cảng Hòn La & Cầu Sông Dinh, Cầu Kiến Giang ... tỉnh Quảng Bình; Dự án Đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Trung Lương; Dự án đường Nam Sông Hậu – Sóc Trăng.

[12] Dự án xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi – Đức Hòa & Thạnh Hóa – Mỹ An (tỉnh Long An và Đồng Tháp; Cầu vượt đường sắt - Dự án Xây dựng đường trục phía Nam Hà Tây – Hà Nội; Cầu Bến Thủy II tỉnh Nghệ An; Dự án Xây dựng tuyến đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi – Gói 1; Cầu Sông Hốt - Dự án đường nối Tp Hạ Long đến Cầu Bạch Đằng; Gói thầu XL13 Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan.