Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Cầu đường

  • Ths. Vũ Văn Nhân
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: vannhanKXD@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2011;

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và thành phố tại Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:  Thiết kế và Thi công công trình đường ô tô và thành phố, Tính chất của bê tông tươi. 

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Thiết kế hình học đường, Thiết kế kết cấu nền mặt đường và công trình, Thi công đường, Thủy văn, Máy xây dựng.

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

08/2003 - nay        : Giảng viên khoa Xây dựng Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

1/Thiết kế đường ô tô và thành phố: Tính toán thiết kế các yếu tố hình học công trình đường, thiết kế kết cấu nền mặt đường, thiết kế các công trình trên đường

2/ Nghiên cứu các tính chất ma sát của bê tông trong ống bơm, các tính chất lưu biến của bê tông tươi. 

  1. XUẤT BẢN

 

3.1 Bài báo tạp chí trong nước

[4] Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương. Ảnh hưởng của tỉ lệ nước / xi măng và thời gian đến một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông. Hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD - Lần thứ 2", Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 25/08/2016, Đà Nẵng

 

[3] Nguyễn Thế Dương, Vũ Văn Nhân, Trần Kim Nhật. Khảo sát thực nghiệm quan hệ giữa một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông với thể tích hồ xi măng theo thời gian. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, số 2/2016, ISSN 1859-1566. Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, trang 52-59.

[2] Nguyễn Thế Dương, Phạm Quang NhậtVũ Văn Nhân, Võ Trung Cường. Ảnh hưởng của thời gian và hàm lượng phụ gia đến các thông số bơm của một số bê tông thương phẩm. Tạp chí Xây dựng,  01/2016(171), ISSN 0866-0762, Bộ Xây dựng, trang 106-109.

[1] Vũ Văn Nhân,  Nguyễn Thế Dương. Ảnh hưởng của tỉ lệ cốt liệu đến tính chất ma sát giữa bê tông và thành ống bơm theo thời gian. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, số 4/2015(171), ISSN 1859-1566. Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, trang 48-56.

 

3.2 Bài báo hội nghị:

[2]  Vũ Văn Nhân, Nguyễn Thế Dương. Ảnh hưởng của tỉ lệ nước / xi măng và thời gian đến một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông. Hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD - Lần thứ 2", Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 25/08/2016, Đà Nẵng. 

[1]   Nguyễn Thế Dương, Phạm Quang Nhật, Vũ Văn Nhân, Đỗ Vũ Thảo Quyên . Tính chất ma sát giữa bê tông tươi và thành ống bơm bằng thép – Một số kết quả thực nghiệm trên bê tông thương phẩm miền trung. Hội nghị Phát triển bê tông thương phẩm miền Trung, Đà Nẵng, 10/2015.

 

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

 Đề tài thực hiện

 

[3] Phạm Quang Nhật, Vũ Văn Nhân.  Khảo sát thực nghiệm các thông số bơm của vữa bê tông theo thời điểm sử dụng phụ gia siêu dẻo. Đề tài NCKH Cấp cơ sở. QĐ 5520/QĐ-ĐHDT ngày 15/10/2018.

[2] Thành viên đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số thành phần bê tông và thời gian đến áp lực bơm bê tông. Đề tài NCKH Cấp bộ, thời gian thực hiện từ 2016-2017.

[1] Đề tài cấp trường: Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia, tỉ lệ C/(C+Đ) và thời gian đến tính chất ma sát và lưu biến của một số bê tông thương phẩm. Đề tài NCKH cấp trường (2015). Bảo vệ thành công tháng 12/2015.