Đoàn TN

Thông báo về kế hoạch nhận giải Hội thao Văn - Thể Khoa Xây dựng, năm 2015

  • Đăng bởi: Administrator
  • Đoàn TN
  • 21/12/2015

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Xây dựng, BTC Hội thao Văn thể Khoa Xây dựng năm 2015 thông báo đến các chi đoàn một số nội dung như sau:

1. Thời gian nhận giải: 16h15 thứ 7, ngày 5/9/2015

2. Địa điểm nhận giải: P.111B, cơ sở Hòa Khánh Nam

3. Bắt buộc các Tập thể, Cá nhân có giải của Hội thao phải tham gia nhận giải (nếu vắng mặt, giải thưởng sẽ được trích nộp vào quỹ hoạt động của Đoàn Khoa Xây dựng)

4. Danh sách tập thể và cá nhân nhận giải:

Mỗi tập thể các lớp đoạt giải tập trung tối thiểu 05 thành viên, bao gồm các lớp như sau:

           - K17XDD4   - Nhất toàn đoàn

            - K17XDC     - Nhì toàn đoàn

            - K17XDD3   - Ba toàn đoàn

            - K18XDD3   - Tư toàn đoàn

            - K20XDD2   - Ba bóng đá

           - K17XDD1   - Ba bóng chuyền

Cá nhân nhận giải:

Huy chương Vàng môn Cờ Tướng thuộc về Nguyễn Cao Cường, lớp K17XDC;

Huy chương Bạc môn Cờ Tướng thuộc về Lê Bá Phát, lớp K17XDD3;

Huy chương Đồng môn Cờ Tướng thuộc về Lê Duy Khánh, lớp K17XDD2;

Huy chương Vàng môn Cờ Vua thuộc về Võ Văn Long, lớp K19XDD1;

Huy chương Bạc môn Cờ Vua thuộc về Võ Doãn Hoàng Nhật, lớp K17XDD3;

Huy chương Đồng môn Cờ Vua thuộc về Trần Hữu Bảo, lớp K19XDD1;

Huy chương Vàng môn Bida thuộc về Dương Tiến Dũng, lớp K17XDD3;

Huy chương Bạc môn Bida thuộc về Huỳnh Tấn Lực, lớp K18XDD1;

              Huy chương Đồng môn Bida thuộc về Nguyễn Quốc Tùng, lớp K17XDD4;