Đoàn TN

Một số nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2015

  • Đăng bởi: Administrator
  • Đoàn TN
  • 21/12/2015

1. Thu Đoàn phí

- Đề nghị các Chi đoàn nhanh chóng hoàn thành Đoàn phí năm 2015 (nếu còn nợ) và tiến hành thu Đoàn phí năm 2016, nộp về cho Liên chi Đoàn (đồng chí Lê Thị Thanh Nga K19XDD3), hạn nộp 25/11/2015.

2. Sổ Đoàn viên

- Bí thư các Chi đoàn lập danh sách Đoàn viên trong Chi đoàn và thu lại toàn bộ Sổ Đoàn nộp lên Văn phòng Đoàn trường trước ngày 25/11/2015, đồng thời chuyển danh sách về cho Liên chi Đoàn qua địa chỉ mail bichthuydtu@gmail.com

- Trường hợp các Đoàn viên bị thất lạc sổ thì nộp sổ Đoàn mới đã ghi thông tin cá nhân để làm lại sổ

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.