Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch bảo vệ đồ án kết cấu BTCT - Lớp CIE 377E, G

  • Đăng bởi: lecaovinh
  • Thông báo chung
  • 12/12/2018

Lúc 8h00 tại P.115B thứ 4 ngày 19/12/2018.
Yêu cầu: Sinh viên mang theo thuyết minh tính toán + Bản vẽ A1