Quy đinh - Quy chế

Thông báo về bảo lưu kết quả đối với sinh viên liên thông Cao đẳng - Đại học

  • Đăng bởi: Administrator
  • Quy đinh - Quy chế
  • 21/12/2015

Thông báo số 211/TB DHDT, ngày 07/5/2012

Điều kiên được bảo lưu:

1. Học cao đẳng tại Đại học Duy Tân

2. Có đơn đề nghị bảo lưu điểm

3. Đã hoàn thành học phí học kì có xét bảo lưu.

4. Học phần có cùng mã (cao đẳng, đại học), đạt từ 5.5/10 trở lên

Thông báo áp dụng từ HKII, năm học 2011-2012

PHT. Lê Nguyên Bảo (Đã kí)

 

Chi tiết xem file đính kèm!

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa
Truy Tìm Kho báu 2024