Quy đinh - Quy chế

Quy định khen thưởng sinh viên

  • Đăng bởi: Administrator
  • Quy đinh - Quy chế
  • 21/12/2015

Quy định ban hành kèm theo quyết định số 089/QĐ/ĐHDT ngày 25/4/2008 của Hhiệu trưởng trường DH Duy Tân

Tải file đính kèm:

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa
Truy Tìm Kho báu 2024