Quy đinh - Quy chế

Quy trình nhận bằng Tốt nghiệp

  • Đăng bởi: Administrator
  • Quy đinh - Quy chế
  • 21/12/2015

1. Kết quả xét CNTN (sơ bộ)

Sinh viên làm ĐATN và có đơn xin công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2012

Sinh viên hệ cao đẳng thi Tốt nghiệp đợt tháng 5/2012 chú ý:

Xem file đính kèm để biết kết quả (Sơ bộ) về xét CNTN, chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo để được biết.

2. Phát bằng:

Một số sinh viên nhận bằng vào ngày 03/6/2012 tại Nhà hát Trưng Vương (có giấy mời riêng)

Các sinh viên khác nhận bằng tại hội trường 713 vào 13h00 chiều thứ 3 05/6/2012.

Quy trình nhận bằng:

 

QUY TRÌNH

NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐH VÀ CĐ

A. Nhận bằng Tốt nghiệp có các trường hợp sau:

1. Nhận bằng ở buổi lễ phát bằng

2. Nhận bằng không dự lễ phát bằng

a.         Nhận bằng tại khoa Xây dựng

b.         Nhận bằng tại Phòng Đào tạo

c.          Nhận bằng có uỷ quyền (nhận thay): ở khoa hoặc Phòng Đào tạo

B. Điều kiện để được nhận bằng:

1.     Có giấy thanh toán ra trường, đầy đủ các chữ kí xác nhận của Phòng Kế hoạch tài chính, CT HSSV, Khoa (nộp lại ĐATN, trả sách, các dụng cụ đã mượn (nếu có)).

2.     Mang theo giấy tờ tuỳ thân (CMND, Giấy phép lái xe), chú ý Thẻ sinh viên KHÔNG còn giá trị.

C. Trình tự thực hiện:

1. Làm thủtụcthanh toán ra trường: Phòng KHTC: 21 NguyễnVăn Linh, nhận Giấy thanh toán ra trường (GTTRT).

2. Mang GTTRTđến Phòng Công tác học sinh sinh (P CT HSSV) viên rút hồsơ.

Đối với trường hợp nhận bằng tại lễ phát bằng:

Mang CMND, hoặc Giấy phép Lái xe gặp cán bộ của khoa XD để mượn quần áo dự lễ phát bằng tốt nghiệp; tham dự lễ phát bằng; trả quần áo đã mượn cho cán bộ khoa Xây dựng.

Sau khi trả quần áo, thực hiện các bước sau:

3.     Nộp lạiGTTRTcho cán bộ phát bằng tốt nghiệp.

4.     Xuất trình CMNDđể nhận bằng; ghi các thông tin vào sổ phát bằng;

5.     Nhận bằng và bảng điểm; kiểm tra các thông tin, nếu sai, phải phản hồi ngay cho Cán bộ phát bằng biết để có phương án xử lý.

Nhận bằng không dự lễ phát bằng:

-         Nhận tại khoa Xây dựng:Sinh viên không có điều kiện dự lễ phát bằng, trong thời gian 2 tuần; sinh viên thực hiện 5 bước nói trên (không mượn quần áo dự lễ)

-         Nhận tại Phòng Đào tạo: Sau thời gian 2 tuần kể từ khi có lễ phát bằng, sinh viên tự đến phòng Đào tạo để nhận bằng: thực hiện các bước 1, 2; Trình GTTRT cho Lãnh đạo khoa Xây dựng để kí xác nhận hoàn thành tất cả các thủ tục; tiếp các bước 4,5.

-         Nhận bằng có uỷ quyền (nhận bằng thay)

Các bước 1,2 thực hiện như trên (không mượn quần áo và dự lễ phát bằng); ngoài ra:

- Xuất trình giấy Ủy quyền(UQ)nhận bằng thay có xác nhận củachính quyền địa phương nơi cư trú(có ghi rõ sốCMND, ngày cấp, nơi cấp củangười Uỷ Quyềnvà người được UQnhận thay).

- Xuất trình CMND của 2 người(người Ủy quyền và người được Ủy quyền);

- Nộp GTTRTvà giấy UQ (Cho cán bộ phát bằng)và bản phô tô CMND của cả 2 người.

Thực hiện bươc 4, 5 như trên.