Thông tin chung

Tính cấp thiết trong việc nghiên cứu đánh giá độ an toàn của kết cấu khi chụi tải trọng

  • Đăng bởi: Administrator
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/12/2015

Trong lĩnh vực xây dựng, việc tính toán và đánh giá sự an toàn các kết cấu công trình  đóng vai trò quan trọng trong công tác thiết kế và quản lý khai thác công trình. Hầu hết các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế trước đây đều dựa trên quan điểm tiền định, điều này có nghĩa là các tham số kết cấu trong mô hình tính toán là tất định. Tuy nhiên, trong thực tế các tham số trên tiềm ẩn tính ngẫu nhiên trong quá trình tính toán cũng như quản lý và khai thác.

Điều này đã được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Trong những năm gần đây phương pháp đánh giá độ tin cậy của kết cấu dựa trên cơ sở lý thuyết xác suất và quá trình ngẫu nhiên đã được áp dụng và trong chừng mực nào đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các phương pháp tính kết cấu xây dựng theo lý thuyết xác suất và độ tin cậy được coi là hệ lý thuyết tiên tiến, đang được áp dụng ngày càng phổ biến ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Gần đây, các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc ... cũng đã ban hành các Tiêu chuẩn thiết kế các công trình theo quan điểm xác suất và độ tin cậy. Việc sử dụng và tiếp cận phương pháp tính toán mới này để đánh giá độ tin cậy cho các công trình thủy là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn