Thông tin chung

Thông báo Lịch Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường - tuần 19

  • Đăng bởi: Administrator
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/12/2015

Trong tuần 19 (từ ngày 07-12/12/2015), Khoa Xây dựng tổ chức các buổi nghiệm thu đề tài như sau:

1. 8h00, ngày 08/12/2015. Thầy Trương Hồng Minh báo cáo nghiệm thu cấp trường đề tài: "Nghiên cứu phương pháp giảng dạy chương trình Địa Kỹ thuật theo chương trình chuyển giao CSU phù hợp với điều kiện Việt nam".

2. 09h00 ngày 08/12/2015. Nghiệm thu cấp Khoa đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường "Tính chất ma sát của bê tông tươi và thành ống thép khi thay đổi loại phụ gia". Nhóm Nghiên cứu Cô Đỗ Vũ Thảo Quyên, Thầy Nguyễn Hoàng Giang báo cáo.

3. 08h00 ngày 09/12/2015. Nghiệm thu cấp Trường đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường (cơ sở) "Phân tích kết cấu tấm, vỏ composite theo lý thuyết phần tử hữu hạn góc xoay trung bình dựa trên lập trình Matlab". Nhóm thầy Vũ Duy Thắng thực hiện.

 4. 09h00 ngày 09/12/2015. Nghiệm thu cấp Khoa đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường (cơ sở) "Khảo sát thông số ma sát và độ sụt của một số bê tông thương phẩm có xét yếu tố thời gian". Nhóm thầy Nguyễn Thế Dương báo cáo.

Địa điểm: Phòng 807, 25/K7 Quang Trung.

Xin mời các giảng viên, sinh viên và những ai quan tâm tham dự.