Đề tài nghiên cứu khoa học

Tổng quan về đỗ xe và hoạt động tìm kiếm bãi đỗ xe trong đô thị

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Nghiên cứu khoa học
  • 16/08/2018

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỖ XE VÀ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM BÃI ĐỖ XE TRONG ĐÔ THỊ

1.1. Sự gia tăng về phương tiện giao thông và vấn đề đỗ xe ở các đô thị Việt Nam.

1.1.1. Sự gia tăng phương tiện giao thông

1.1.2. Quy hoạch và xây dựng bãi đỗ xe trong đô thị Việt Nam

1.2. Chính sách quản lí đỗ xe

1.3. Hệ thống cung cấp thông tin chỗ đỗ xe (PGI)

1.3.1. Công nghệ giám sát bãi đỗ xe và xác định chỗ trống

1.3.2. Hệ thống cung cấp thông tin

1.3.3. Công nghệ thu phí đỗ xe và đặt chỗ

1.4. Quá trình chọn bãi đỗ xe

1.5. Các mô hình tìm kiếm bãi đỗ xe 

Tải file đính kèm: