Đề tài nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng và khoảng cách công trình xây dựng mới đến công trình lân cận.

  • Đăng bởi: lethithanhbinh
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/12/2016

Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu xây mới các công trình dân dụng là tất yếu. Các công trình được xây dựng ngày một đa dạng với quy mô ngày càng lớn. Tuy nhiên, khi một công trình được xây lên, sẽ có những ảnh hưỡng nhất định đến các công trình đã xây trước đó. Và hiện tượng lún là một ảnh hưởng xấu của một công trình xây mới đến công trình lân cận.

Khi một công trình bị lún, nếu độ lún nhỏ, công trình sẽ sử dụng bình thường; nhưng nếu độ lún quá lớn sẽ gây khó khăn trong việc sử dụng. Thường khi nền đất bị lún nhiều, sẽ kéo theo sự lún không đều khiến cho công trình bị nghiêng lệch, thậm chí các bộ phân kết cấu bị nứt gãy không thể sử dụng an toàn.

Vậy nên, việc xác định tải trọng và khoảng cách của công trình xây mới nhằm hạn chế sự tăng lún của các công trình lân cận trong quá trình khai thác là rất cần thiết.

Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng và khoảng cách của công trình xây mới đến công trình lân cận” được xuất phát từ yêu cầu nêu trên.