Đề tài nghiên cứu khoa học

Sự làm việc của cột bê tông cốt thép có xét đến kiểm chế nở ngang của bê tông

  • Đăng bởi: phamphuanhhuy
  • Nghiên cứu khoa học
  • 15/08/2016

Cột là một trong những bộ phận quan trọng nhất của công trình. Sự phá hoại của cột có thể ảnh hưởng đến sự phá hoại của các kết cấu khác hoặc là nguyên nhân chính dẫn đến sự phá hoại toàn bộ kết cấu công trình. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN5574-2012 xác định khả năng chịu lực của cột chính là khả năng chịu nén của bê tông (khả năng chịu nén 1 trục) và khả năng chịu lực của thép. Điều này chưa phản ảnh đúng được trạng thái làm việc chịu nén của bê tông trong cột, bởi bê tông trong cột sẽ bị kiềm chế nở ngang do các tác động “bó chặt” của cốt đai. Chính ứng suất kiềm chế này làm tăng cường độ và biến dạng nén cực hạn của bê tông lên.

Tải file đính kèm: