Kỹ sư Xây dựng DD & CN

Kỹ sư Xây dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

 • Đăng bởi: Administrator
 • Đào tạo
 • 21/12/2015

 Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp là một trong những ngành đào tạo Đại học được thành lập sớm. Bắt đầu từ 1999, trải qua gần 20 năm phát triển, đến nay đã có gần 5000 Kỹ sư tốt nghiệp, nhiều Cựu sinh viên của trường đại học Duy Tân hiện giữ các trọng trách lớn trong các đơn vị Thi công, Tư Vấn thiết kế, Quản lý của Nhà nước.

 

Ngay sau khi học xong, người học đạt được các yêu cầu sau:

3.1. Yêu cầu về kiến thức

 • Khả năng áp dụng, vận dụng kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật để xử lý các vấn đề kỹ thuật của ngành Xây dựng;
 • Khả năng thiết kế thí nghiệm và tiến hành các thực nghiệm, thí nghiệm cũng như phân tích, đánh giá và diễn giải dữ liệu, thông tin;
 • Khả năng thiết kế tổng thể công trình và chi tiết các bộ phận công trình, vận dụng lý thuyết và thực tiễn đề xuất quy trình, giải pháp công nghệ để đáp ứng nhu cầu mong muốn trong điều kiện ràng buộc của thực tế về điều kiện kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn, khả năng sản xuất được, và tính bền vững;
 • Khả năng nhận biết, xác định, thiết lập và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Xây dựng Công trình.
 • Có kiến thức rộng rãi để hiểu được tổng thể tác động của các giải pháp kỹ thuật về kinh tế, môi trường và tác động xã hội.

3.2. Yêu cầu về kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
 • Khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ hiện đại nhằm phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng Công trình.
 • Sử dụng tin học văn phòng
 • Tiếng Anh (400 điểm Toeic)
 • Có thể làm việc trong nhóm đa chuyên môn;

 

3.3. Yêu cầu về thái độ:

 • Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
 • Hiểu về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp xây dựng;

3.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các công ty xây lắp, ban quản lý các công trình xây dựng, các cơ quan quản lý nhà nước như các phòng ban xây dựng, sở xây dựng, sở kế hoạch đầu tư, cơ quan hoạt động tài chính, kinh doanh bất động sản, các đơn vị cung ứng vật liệu, máy xây dựng ... Ngoài ra sinh viên có thể tự thành lập doanh nghiệp hoạt động độc lập.

3.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

Khả năng học tập suốt đời, có khả năng học lên các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ ngành Xây dựng.

 

4.     Thời gian đào tạo: 4.5 năm

3.     Khối lượng kiến thức toàn khoá: 155 tín chỉ (khoảng 80 môn học)

4.     Đối tượng tuyển sinh : Học sinh tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương  theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa
Truy Tìm Kho báu 2024