Kỹ sư Xây dựng DD & CN

Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp chuẩn CSU (California State University)

  • Đăng bởi: Administrator
  • Đào tạo
  • 18/12/2015

Chương trình Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp chuẩn CSU là chương trình được hợp tác với Đại học California Fullerton, Hoa Kỳ, theo đó có 40 môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh theo đúng chương trình của Đại học này.

Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra những kỹ sư có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Giảng dạy chương trình được đảm nhận bởi các giảng viên đến từ CSU và các giảng viên khoa xây dựng trình độ cao của Đại học Duy Tân.

Bài viết liên quan