Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Thời gian làm lễ & Quy trình nhận bằng tốt nghiệp đợt ra trường tháng 12 năm 2020

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 12/01/2021

Thông báo - Thời gian làm lễ & Quy trình nhận bằng tốt nghiệp đợt ra trường tháng 12 năm 2020

 

Khoa Xây dựng thông báo thời gian và địa điểm làm Lễ tốt nghiệp cho tất cả sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2020.

 

Thời gian làm lễ: Đúng vào lúc 7h00 sáng thứ bảy, ngày 16/01/2021. Sinh viên có mặt tại Văn phòng khoa : Phòng 202 số 03 – Quang Trung để mượn trang phục.

 

Địa điểm làm lễ: Giảng đường 613 - Số 03 Quang Trung

 

Yêu cầu: Sinh viên đi đầy đủ, đúng giờ và phải mang theo CMND để mượn trang phục. 

 

Tải file đính kèm: