Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Nộp đơn xét tham dự Tốt nghiệp - Đợt ra trường tháng 06 năm 2024

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 19/01/2024

Thông báo - Nộp đơn xét tham dự Tốt nghiệp - Đợt ra trường tháng 06 năm 2024

Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh khóa K25 trở về trước về nộp đơn tham dự Tốt nhiệp - Đợt ra trường tháng 06 năm 2024.

 

1. Đơn tham dự tốt nghiệp phải có xác nhận của chính quyền địa phương

 

2. Ngày nhận đơn tham dự tốt nghiệp bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 19/01/2024

       (Bao gồm đơn đăng ký làm đồ án Tốt nghiệp & Đơn xin công nhận tốt nghiệp)

 

3. Ngày 22 tháng 01 năm 2024 Khoa bắt đầu xét để giao Đồ án Tốt nghiệp