Tin tức & sự kiện

Tin buồn: (27/10/2021)

Xu hướng áp dụng công nghệ kỹ thuật số, dữ liệu lớn và BIM trong xây dựng (18/06/2021)

Xu hướng áp dụng công nghệ kỹ thuật số, dữ liệu lớn và BIM trong xây dựng

Chúc mừng tân kỹ sư xây dựng - khóa K22 Đại học Duy Tân (28/12/2020)

Chúc mừng tân kỹ sư các ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Xây dựng DD&CN chuẩn CSU. Khóa K22XDD, K22XDC, K22CSU-XDD Đại học Duy Tân

Trải nghiệm cùng đợt thực tập nhận thức của K25XDD và K25XDQ (22/12/2020)

một số hình ảnh về đợt thực tập nhận thức của K25XDD và K25XDQ

Bản tin DTU tháng 11 năm 2020 (18/12/2020)

Bản tin DTU tháng 11 năm 2020