Tin tức & sự kiện

Xây dựng - nghề Xây nhà, nghề Xây tổ ấm (25/06/2020)

Xây dựng - nghề Xây nhà, nghề Xây tổ ấm

Các hoạt động của Đại học Duy Tân tháng 06-2020 (16/06/2020)

Các hoạt động Đại học Duy Tân tháng 06-2020

Định hướng chọn ngành học tương lai cho sinh viên đối với : Ngành Kỹ thuật & Công nghệ" (11/05/2020)

Định hướng chọn ngành học tương lai cho sinh viên đối với : Ngành Kỹ thuật & Công nghệ"

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư cầu đường (08/05/2020)

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư cầu đường

Chọn ngành học tương lai với "Khối ngành Kỹ thuật và công nghệ” (20/03/2020)

Chọn ngành học tương lai với "Khối ngành Kỹ thuật và công nghệ”