Thông báo

Thông báo triệu tập giao Thực tập tốt nghiệp, Đồ án Tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 01/03/2021

Thông báo triệu tập giao Thực tập tốt nghiệp, Đồ án Tốt nghiệp đợt tháng 6/2021.

Khoa Xây dựng thông báo đến các sinh viên có danh sách dưới đây tham dự nhận nhiệm vụ Đồ Án Tốt nghiệp và Thực tập tốt nghiệp.

Thời gian: 10h00 ngày 02/03/2021

Địa điểm: Văn phòng Khoa Xây dựng

Yêu cầu Sinh viên đúng giờ đúng quy định về trang phục, bảo hộ.

Lưu ý khi đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp cần:

  • Trang bị bảo hiểm.
  • Mũ bảo hộ lao động.
  • Giày đế cứng
  • Áo quần tay dài, đeo thẻ sinh viên
  • Tuân thủ các quy định về Thực tập Tốt nghiệp và quy định của Doanh nghiệp

1. Danh sách SV Thực tập dự kiến

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

KHOÁ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

1

2221624798

Nguyễn Hoàng

Quân

K22XDC

ThS Nguyễn Đức

Hoàng

2

2221634813

Huỳnh Quốc

Hùng

K22XDC

ThS Nguyễn Đức

Hoàng

3

2121629348

Phạm Tiến

Dũng

K21XDC

ThS Nguyễn Đức

Hoàng

4

1921623030

Hà Quang

Huy

K22XDC

ThS Nguyễn Đức

Hoàng

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

KHOÁ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(9)

(10)

1

2121614367

Nguyễn Đức

Anh

K21XDD

ThS PHẠM QUANG

NHẬT

2

2221615469

Nguyễn Quang

Anh

K22XDD

ThS PHẠM QUANG

NHẬT

3

1921629574

Nguyễn Văn

Quốc

K22XDD

TS. TRẦN THU

HIỀN

1

2121516690

Trương Minh

Tuấn

K22XDD

ThS TRẦN THANH

VIỆT

4

2221615515

Ngô Hoàn Gia

Trưởng

K22XDD

ThS ĐẶNG HỒNG

LONG

5

2221615492

Trương Hoàng

Linh

K22XDD

ThS PHAN THANH

HẢI

6

2221624804

Đoàn Mạnh

Tuân

K22XDD

ThS NGUYỄN QUỐC

LÂM

7

2221613461

Nguyễn Minh

Tuấn

K22XDD

ThS LÊ CAO

VINH

8

2221618383

Lê Quang

Đạt

K22XDD

ThS ĐẶNG HỒNG

LONG

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

KHOÁ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(9)

(10)

1

2321622056

Trần Vũ Gia

Hòa

K23XDQ

ThS NGUYỄN THỊ BÍCH

THUỶ

2

2321633816

Trương Văn

Tài

K23XDQ

ThS NGUYỄN THỊ BÍCH

THUỶ

3

2321618539

Nguyễn Minh

Tuấn

K23XDQ

ThS PHẠM VIẾT

HIẾU

4

2321634194

Đặng NgỌc

Hòa

K23XDQ

ThS PHẠM VIẾT

HIẾU

5

2321633815

Bùi Đại

Bình

K23XDQ

ThS NGUYỄN THỊ BÍCH

THUỶ

6

2321632072

Ngô Khắc

Nam

K23XDQ

ThS NGUYỄN THỊ BÍCH

THUỶ

 

2. Danh sách SV làm Đồ án Tốt nghiệp dự kiến.

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

KHOÁ

Loại đồ án

1

2221615519

Nguyễn Thanh

Tùng

K22XDD

KC chính

2

2121614367

Nguyễn Đức

Anh

K21XDD

Thi công chính

3

2221615469

Nguyễn Quang

Anh

K22XDD

Thi công chính

4

2221615472

Nguyễn Tiến

Đạt

K22XDD

Thi công chính

5

2221618360

Lê Quốc

Khánh

K22XDD

KC chính

6

1921629574

Nguyễn Văn

Quốc

K22XDD

KC chính

7

2121516690

Trương Minh

Tuấn

K22XDD

KC chính

8

2221615515

Ngô Hoàn Gia

Trưởng

K22XDD

Thi công chính

9

2220615524

Lê Xuân

Vỹ

K22XDD

KC chính

10

2221615492

Trương Hoàng

Linh

K22XDD

Thi công chính

11

2221624804

Đoàn Mạnh

Tuân

K22XDD

Thi công chính

12

2221613461

Nguyễn Minh

Tuấn

K22XDD

Thi công chính

 

TT

MS

Họ và

Tên

Khóa

Nhiệm vụ

1

2121629348

Phạm Tiến

Dũng

K21XDC

Thiết kế và thi công Cầu

2

1921623030

Hà Quang

Huy

K22XDC

Thiết kế và thi công Cầu

3

2221622536

Võ Ngọc

K22XDC

Thiết kế và thi công Cầu

4

2121624222

Thi Văn

Bảo

K22XDC

Thiết kế và thi công Cầu

5

2221622540

Nguyễn Hữu

Được

K22XDC

Thiết kế và thi công đường

6

2221624801

Lương Trần Anh

Tánh

K22XDC

Thiết kế và thi công đường

 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN KHOÁ
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2321622056 Trần Vũ Gia Hòa K23XDQ
2 2321633816 Trương Văn Tài K23XDQ
3 2321618539 Nguyễn Minh Tuấn K23XDQ

 

3. Tiến độ Đồ Án Tốt Nghiệp.

Tiến độ dự kiến:

image.png

Tải file đính kèm: